EAT : ทำ SEO Content อย่างไรให้ถูกใจ Google
10 เม.ย. 2564 609 ครั้ง

EAT : ทำ SEO Content อย่างไรให้ถูกใจ Google

E-A-T คืออะไร?

E : Expertise ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้าน

A : Authority ความเป็นเจ้าของเนื้อหา

T : Trustworthiness ความน่าเชื่อถือ ความสดใหม่ของเนื้อหา

สรุปคือ E-A-T เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง หลักการประเมิณของ google ในการสร้าง  “Page Quality Rating”  ที่ Google ใช้เป็นตัววัด ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเจ้าของ และความน่าเชื่อถือ ผ่านบทความหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์

 

E-A-T สำคัญอย่างไร

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจำนวนเยอะมาก มีทั้งข้อมูลจริงและไม่จริงหรือไม่ถูกต้อง เป็นข่าวปลอม เป็นความรู้ที่ไม่อัพเดท หรือเป็นข้อมูลที่ซ้ำๆ กัน เป็นเหตุผลที่Google สร้าง อัลกอริทึม E-A-T ขึ้นมาจัดการข้อมูลเหล่านี้

 

แนวทางปฎบัติ ทำเว็บให้ผ่านเกณฑ์ E-A-T

Expertise ความเชี่ยวชาญ

  1. ควร Expert แค่เรื่องเดียว ไม่ควรนำเนื้อหาจากวงการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาปะปน ควรสร้างมาเพื่อเป้าหมายเฉพาะทางของมัน และเป้าหมายนั้นต้องเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
  2. บทความให้น่าสนใจ เป็นความรู้ที่ถูกต้อง พฤติกรรมของผู้ใช้งานจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของเนื้อหาหรือบทความของเรา เนื้อหาที่มีคุณภาพ คือสิ่งที่ GOOGLE ต้องการ ช่วยให้ติดอันดับแบบมั่นคง
  3. ความเชี่ยวชาญไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึก การอบรม หรือการศึกษาเฉพาะทางมาก่อน เช่น คนที่เขียนรีวิวร้านอาหาร ที่ไม่ได้มาจากการศึกษาหรืออบรม แต่เพราะเป็นคนชอบไปร้านใหม่ๆและรักการกินของอร่อยก็ได้

Authority ความเป็นเจ้า

  1. เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นเอง ห้ามคัดลอกเว็บคนอื่นมาใส่
  2. ถ้ามีการคัดลอกเนื้อหา ต้องดัดแปลงเนื้อหาให้ดีขึ้นหรือมีความถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น

Trustworthiness ความน่าเชื่อถือและสดใหม่

  1. ติด Keyword ทุกหน้า ที่สอดคล้องกับธุรกิจหรือเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์
  2. การเชื่อมโยงลิงค์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน เช่นแสดง linkไปหาเจ้าของข้อมูลที่แท้จริงที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ Google เข้าใจถึงแหล่งที่มาของเนื้อหา
  3. สร้างเนื้อหาใหม่ๆ เป็นประจำ
  4. เป็นเนื้อหาเที่ยงตรง ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

  • แชร์ :