IoT for Golf Course System
11 มิ.ย. 2564 125 ครั้ง

IoT for Golf Course System

ระบบบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ใช้ในการควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้งานในสนามกอล์ฟ เช่น เครื่องตัดหญ้า รถกอล์ฟ เป็นต้น รวมถึงการจัดการรอบบำรุงรักษาเครื่องจักร แจ้งเตือนเมื่อถึงรอบบำรุงรักษาและการทำงานที่ผิดปกติ

  • แชร์ :