Bounce rate คืออะไร
13 ก.ย. 2564 755 ครั้ง

Bounce rate คืออะไร

Bounce rate คืออัตราส่วนของคนเข้ามเว็บไซต์ เพียงแค่หน้าเดียว แล้วปิดไปเลย ซึ่งอาจมากจากเนื้อหาหรือองค์ประกอบอื่นๆของเว็บไซต์ไม่มีคุณภาพเพียงพอ  เครื่องที่สามารถเช็ดสถิติมีหลากหลาย เช่น google  analytics  กรณีเป็นเว็บไซต์ landing page ที่มีแค่หน้าเดียว Bounce rate = 100% ไม่ต้องตกใจ เป็นเรื่องปกติเพราะไม่ได้ไปหน้าต่อไป

ดังนั้นการมีค่า Bounce Rate สูงจึงเป็นเรื่องไม่น่ายินดีเท่าไหร่ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการสร้าง content หรือการออกแบบเว็บไซต์ไม่โดนใจผู้ชม ควรหาวิธีการลดมันให้เหลือน้อยที่สุด

5 ทริค ลด Bounce Rate

  1. อันดับแรกเนื้อหาต้องดี มีคุณภาพ มีประโยชน์และใช้งานได้จริง

  2. ความสวยงาม การออกแบบเว็บไซต์ให้ Friendly กับผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่าย

  3. การวาง Internal Linking ให้น่าสนใจ เพื่อจูงใจให้คนคลิกต่อ

  4. การจัดวางและเชื่อมโยงเนื้อหา ต้องสัมพันธ์กัน

  5. ความเร็วของเว็บ ให้รอนานๆ เขาก็จะทิ้งเราไป  การใช้เลือกให้รูปภาพและเนื้อหาขนาดเหมาะสม

  • แชร์ :