Salepage จำหน่ายกระชายขาว (Yanhee by Nueng)
12 ธ.ค. 2564 121 ครั้ง

Salepage จำหน่ายกระชายขาว (Yanhee by Nueng)

ยันฮี กระชายขาว สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย เช่น เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย กระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบการย่อยอาหาร ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เสริมสรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

  • แชร์ :