HTTP และ HTTPS คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร
2 พ.ค. 2565 115 ครั้ง

HTTP และ HTTPS คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

“SSL คืออะไร ? ”  วันนี้จึงขอนำเสนอบทความที่ทางทีมงานคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์หรือมีอยู่แล้วแต่เป็น http ธรรมดา เนื้อหาเป็นอย่างไรนั้น มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

เมื่อเราเรียกดูเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์อย่าง Chrome , Firefox ตัวเบราว์เซอร์จะทำการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์แล้วส่งข้อมูลมาให้เพื่อแสดงผล โดยใช้ตัวที่ชื่อว่า HTTP เป็นตัวเรียก โดย HTTP เป็นการส่งข้อมูลมานั้นจะส่งมาในรูปแบบแบบ Clear text คือชุดข้อความที่ตรงไปตรงมา ไม่ได้ทำการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย

 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTP ที่ใช้ SSL (secure socket layer) และ TLS (transport layer security) เพื่อเข้ารหัสข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบการรับ-ส่งข้อมูลเป็นแบบการเข้ารหัส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลให้มากขึ้น หากมีการดักจับข้อมูลระหว่างทางก็จะได้แค่ชุดข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปทำอะไรต่อได้  ป้องกันการถูกโจมตีจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ได้ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์และธุรกิจ และยังทำให้คะแนนอันดับ SEO ดีขึ้นอีกด้วย 

 

วิธีดู Certificates

 1. คลิกตรงแม่กุญแจ หรือ (Padlock icon)
 2. เลือก connection is secure
 3. เลือก certificate valid ตามรูป

 

 SSL Certificates (Secure Socket Layer Protocol) คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดย CA (Certificates Authority)   เป็นการรับรองมาตรฐานและยืนยันว่าเว็บไซต์มีความปลอดภัยและมีการเข้ารหัสข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ ได้แก่

 1. Domain Validation SSL Certificate (DV)
  1. เหมาะสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ , เว็บส่วนบุคคล
  2. การตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) Domain Validation
  3. อนุมัติใบรับรองภายใน 24 ชม
  4. แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย (Padlock icon)

 

 1.  Organization Validation SSL Certificate (OV)
  1. สำหรับองค์กร บริษัท หน่วยงาน ที่ต้องการความน่าเชื่อถือมีการประทับชื่อองค์กร ในใบรับรอง , เว็บไซต์ธุรกิจ ,องค์กรต่างๆ, เว็บไซต์บริษัท, ระบบร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ
  1. การตรวจสอบเบื้องต้น

- เจ้าของโดเมน Domain Validation

- ข้อมูลองค์กร แต่ถึงขั้นตรวจสอบผ่านกรมธุรกิจการค้า เช็คเพียงว่ามีอยู่จริงหรือไม่.

  1. อนุมัติใบรับรองใน 1-3 วัน
  2. แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย (Padlock icon)

 1.  Extended Validation SSL Certificate (EV)เป็น ssl ปลอดภัยสูงสุด
  1. เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง,เว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ฯลฯ ,สถาบันการเงิน, เว็บไซต์บริษัท,
  2. การตรวจสอบเบื้องต้น

- เจ้าของโดเมน Domain Validation

- ข้อมูลองค์กรผ่านกรมธุรกิจการค้า Organization Validation

- ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท เช่นระยะเวลาก่อตั้ง ประเภทธุรกิจ ความน่าเชื่อถือขององกรณ์

  1. อนุมัติใบรับรองใน 2-7 วัน
  2. แสดงเครื่องหมายเว็บไซต์ปลอดภัย (Padlock icon)

 • แชร์ :