ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การจ้างงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่ล่าช้า

 1. การออกแบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น จะเริ่มดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลจากทางลูกค้าเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว หากลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว ทางเราสามารถเลื่อนลำดับคิวงานอื่นขึ้นมาทำแทนงานปัจจุบันได้ ยกเว้นบางกรณี เช่น มีการจ้างตกแต่งรูปภาพสินค้า สำหรับลงในร้านค้า E-Commerce เพิ่ม สามารถทยอยส่งได้
 2. ขั้นตอนการดำเนินงานของทาง Dev-Able มีดังนี้
  1. ลูกค้าติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
  2. ทางเราส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
  3. ลูกค้าคอนเฟิร์มงาน ส่งไฟล์ และชำระมัดจำ 40% (หรือตามตกลง)
  4. ทางเราเริ่มงานเว็บไซต์และจดทะเบียนโดเมน .com
  5. เราทำเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเสร็จ ลูกค้าตรวจแก้ไขงาน
  6. หลังจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าชำระยอดส่วนที่เหลือ
  7. ทางเราย้ายเว็บขึ้น Host จริง เว็บไซต์ออนไลน์ พร้อมทำการปรับแต่ง On-Page SEO
  8. ทางเราคอยดูแล ให้ความช่วยเหลือหากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นมีปัญหา
 3. หลังจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้ ตามข้อ 2.5 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบและแจ้งจุดที่ต้องการแก้ไขภายใน 7 วัน หากเลยกำหนดและลูกค้าประสงค์จะแก้ไขเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งจะแจ้งลูกค้าก่อนดำเนินการแก้ไข
 4. หากลูกค้าไม่มีการติดต่อหรือไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ จนทำให้ไม่สามารถดำเนินการทำงานต่อไปได้ภายใน 30 วันหลังจากดำเนินการในข้อ 2.5 เสร็จเรียบร้อย ทาง Dev-Able มีสิทธิ์ในการนำโดเมนที่ได้จดไว้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
 5. ลูกค้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดเมนเมื่อชำระเงินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


บริการหลังการขาย

 • ดูแลให้คำปรึกษาตลอดการใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นและ Hosting
 • อัพเดทข้อมูลให้ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา


นโยบายการคืนเงิน

ก่อนเริ่มงานทาง Dev-Able จะเรียกเก็บเงินมัดจำ โดยเงินมัดจำนี้ไม่สามารถเรียกคืนได้ ยกเว้น ในกรณีที่ทางเรายังไม่ได้เริ่มงานและผู้ว่าจ้างต้องการขอยกเลิกงาน ผู้ว่าจ้างสามารถขอคืนเงินมัดจำได้ 80%


นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ

 - เมื่อคุณได้ส่งแบบฟอร์มติดต่อ/เสนอราคา หรือแบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

 - เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล

 - เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์

 - เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

2. การเก็บรักษาข้อมูล

เราทำการเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นไปเปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากลูกค้า

 

3. ข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์การใช้งานบนเว็บไซต์ที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเรามีการใช้และ /หรือเชื่อมต่อ Google Analytics ซึ่งเป็นเว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”)  ใช้คุกกี้ เพื่อช่วยเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะสามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าและพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากคุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม ทางเราจึงแนะนำให้คุณศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย

Ref. Link : การใช้คุกกี้ Google Analytics บนเว็บไซต์

Ref. Link : การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล google analytics