IoT & Automation control
  • แชร์ :

IoT & Automation control

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะใช้งานในเรื่องธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว การเชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เน็ตจะใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันมีการนำอินเทอร์เน็ตมาผสานเข้ากับอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากโทรศัพท์ เราสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลายประเภท หลากหลายการใช้งานเข้าด้วยกัน และสามารถทำให้เกิดการสื่อสาร เชื่อมต่อข้อมูลกันได้ตลอดเวลา ด้วยความเร็วของอินเตอร์เน็ต ความเสถียร ความแม่นยำในการส่งข้อมูลที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  ในที่สุด Internet of things หรือ IoT จึงได้ถูกนำมาใช้งานใน smart solution ต่างๆอย่างหลากหลายประเภท เราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่าง ๆ ภายในบ้านและสามารถควบคุมได้ในระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 

Start with why

IoT SOLUTIONS

Internet of things เป็นแนวคิดของการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายชนิดเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและจัดการข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ไกลกันได้  ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถทำให้การทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น  smart health, smart building, smart factory, smart farming, smart transportation  หรือ แม้แต่สิ่งใกล้ตัวอย่าง smart home ไปจนถึง smart city

เมื่อ MICROCONTROLLER SENSORS และ INTERNET ได้รวมเป็น MODULE เดียวกัน โดยประสิทธิภาพสูงขึ้น ขนาดเล็กลงและสิ่งที่สำคัญ "ราคาต่ำลง" ทำให้เรามาถึงยุคที่ต้องพลิกโฉมหน้าของระบบควบคุมอัตโนมัติ เข้าสู่ยุคของ INTERNET OF THING (IoT) ที่จะผสานงาน IOT และ AUTOMATION CONTROL เข้ารวมเป็นหนึ่งเดียว

ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนแรงงานมนุษย์ ลดต้นทุนจากการซื้ออุปกรณ์ในราคาสูงจากต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระยะไกล ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน รวมไปถึงความแม่นยำในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ ปรับปรุง การพยากรณ์ได้อย่างทันท่วงนี้ เราจึงขอมอบ SOLUTION IoT + AUTOMATION CONTROL ให้กับ PARTNER ทุกท่าน เพื่อให้เราก้าวไปด้วยกันและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

บริการส่วนงาน IoT Solutions

  • บริการพัฒนา ปรับปรุง รวมไปถึงการซ่อมบำรุง ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น PLC HMI INVERTER SERVO และ SENSORS
  • ออกแบบและผลิตวงจร PCB ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย "โค้ด (CODE)" บนอุปกรณ์
  • ออกแบบระบบการรับและส่งข้อมูล ผ่าน PROTOCOL ต่าง ๆ เช่น 4G/5G/LTE, WIFI, LORA NBIoT พร้อมทั้งออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายในรูปแบบ Private Network หรือบน Cloud Server
  • ออกแบบฐานข้อมูล สำหรับเก็บข้อมูลที่อุปกรณ์อ่านค่าได้จาก เซนเซอร์(sensor) ชนิดต่างๆ เช่น แสง, เสียง, อัตตราการไหลความร้อน, พลังงานไฟฟ้า, พิกัด, คุณภาพอากาศ, คุณภาพดิน ฯลฯ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับแสดงสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการ พยากรณ์ความน่าจะเป็น และทำการแจ้งเดือนในกรณีฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ค่าที่วัดได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ฯลฯ
  • ออกแบบบริหารจัดการ สำหรับกำหนดค่าและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ รวมถึงออกแบบแดชบอร์ดสำหรับ Monitoring ข้อมูล และการดูรายงานต่าง ๆ
  • ตรวจซ่อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ(Automation Control Solution) เช่น PLC HMI MONITOR INVERTER SERVO-DRIVE INTERFACE-CARD และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติทุกชนิด
  • ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงติดตั้ง IoT ในเครี่องจักรเดิม ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจซ่อมการทำงานระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร
  • จำหน่าย และนำเข้าอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติทุกประเภท รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่ไม่ผลิตแล้ว
IoT Dashboard

IoT Dashboard

IoT Data Log

IoT Data Log