คำศัพท์พื้นฐาน เกี่ยวกับเว็บไซต์

1. URL (Uniform Resource Locator) คือ ข้อความที่บอกตำแหน่งของข้อมูลใน Internet การตั้งชื่อที่ง่ายต่อการจดจำและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะทำให้มีลูกค้า หรือผู้ชม เข้าเว็บไซต์เรามากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีผลกับ Search Engine ( SEO )ประกอบด้วย โปรโตคอล . ชื่อโดเมน /  ชื่อไฟล์  ตัวอย่าง  http://www.dev-able.com/index.php

 

2. Hosting คือ ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ การเช่าใช้จากผู้ให้บริการ ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของคุณ

 

3. Content Management System ระบบจัดการเนื้อหา เพิ่ม ลบ แก้ไข ที่นำไปแสดงบนเว็บไซต์
Fontend คือหน้าเว็บไซต์ หรือเรียกว่าหน้าบ้าน
Backend คือระบบจัดการหลังบ้าน

 

4. Responsive การออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

 

5. Search engine หรือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ