รู้หรือไม่!!! Google บันทึกตำแหน่งจากอุปกรณ์ที่คุณนำไปด้วย แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการใดๆ
30 ม.ค. 2563 1,385 ครั้ง

รู้หรือไม่!!! Google บันทึกตำแหน่งจากอุปกรณ์ที่คุณนำไปด้วย แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการใดๆ

Google จะเก็บข้อมูลตำแหน่งจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณนำไปด้วย เป็นประจำเพื่อบันทึกข้อมูลนี้ แม้ในเวลาที่คุณไม่ได้ใช้บริการใดๆ ของ Google  หากคุณใช้อุปกรณ์โดยไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบอาจบันทึกข้อมูลลงในบัญชี Google Account ของคุณเมื่อมีการออนไลน์อีกครั้ง

การหยุดแชร์ตำแหน่ง(ชั่วคราว)

           - การหยุดแชร์ตำแหน่งชั่วคราวอาจจำกัดหรือปิดใช้การใช้งานบริการต่างๆ ของ Google เช่น คำแนะนำที่อิงตามสถานที่ที่เคยไป

           - การตั้งค่านี้จะหยุดชั่วคราวในเว็บไซต์ แอป และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีนี้

           - การตั้งค่านี้ไม่ส่งผลต่อบริการตำแหน่งอื่นๆ ในอุปกรณ์ เช่น บริการตำแหน่งของ Google และบริการหาอุปกรณ์ของฉัน

            - ระบบอาจยังบันทึกตำแหน่งของคุณลงในบัญชี Google เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการอื่นๆ ของ Google เช่น อาจมีการบันทึกข้อมูลกรณีเปิด google Search และ Maps  รวมไปถึงการตั้งค่าแอปต่างๆ บนอุปกรณ์ เช่นกล้องถ่ายรูปที่ตั้งค่าระบุสถานที่

           - การหยุดการตั้งค่านี้ชั่วคราวจะไม่ลบข้อมูลใดๆ ก่อนหน้านี้ คุณจะดูหรือลบข้อมูลและดำเนินการอื่นๆ ได้ที่ maps.google.com/timeline

           - ไปที่ account.google.com เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้การแชร์ตำแหน่ง (หยุดชั่วคราว) ของบัญชีของคุณ

           - ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ Google เก็บรวบรวมอย่างต่อเนื่องและเหตุผลที่ policies.google.com

วิธีการตั้งค่าปิด-เปิดตำแหน่ง (ชั่วคราว)

  • แชร์ :