CDC CRYSTAL DESIGN CENTER

ศูนย์กลางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย